Lammyskrabbels.nl

Welkom

31-03-2016
Welkom op mijn krabbelsite
Welkom op mijn krabbelsite

"Steeds meer verwarde mensen," koppen de kranten.

De politie vindt dat mensen die in de war zijn en daardoor overlast geven niet thuishoren in de cel.

De GGZ kampt met bezuinigingen en wachtlijsten en veel gemeenten zijn onvoldoende toegerust om adequate opvang te bieden.

En dan de gevolgen van de crisis: die mag weliswaar voorbij zijn, maar dat neemt niet weg dat het aantal thuislozen toeneemt, mede als gevolg van verlies van werk, bedrijf en daarmee- vaak en helaas - ook het vangnet van de familie.

 

Nogal wat mensen in onze welwarende samenleving, moeten overleven in de marges daarvan. Er zijn kinderen die zonder ontbijt naar school gaan en niet elke dag een warme maaltijd krijgen. Mensen zonder woning leven op straat en slapen in de nachtopvang van organisarties als het Leger des Heils.

En voedselbanken bedienen gezinnen en alleengaanden die onder het minimum leven vanwege grote schulden.

Schulden die ook toenemen door een rigoureus saneringsbeleid.

 

Deze ontwikkelingen in ons mooie, rijke land, doen me denken aan de manier waarop Nederland in de negentiende en twintigste eeuw pogingen deed om de schrijnende armoede en het daarmee gepaard gaande verval aan te pakken.

 

Je kunt het lezen in "Het pauperparadijs," één van de boeken die ik heb beschreven onder het kopje "Boeken."

Het tweede boek dat ik heb genoemd speelt zich aan de andere kant van de wereld af. Een andere geschiedenis in een totaal andere omgeving en toch....

Wat beide verhalen gemeen hebben is de enorme impact die gebeurtenissen hebben op de volgende generaties.

 

 

Je kunt een bericht achterlaten in het gastenboek, maar rechtstreeks een bericht sturen kan ook: info@lammyskrabbels.nl

 

Groeten,

Lammy